FileReader

使用FileReader,FileWriter 可以实现文本的复制等

但是对于非文本(视频文件,音频文件,图片)只能使用字节流

FileReader 的基本使用

 File file = new File("hello.txt");
    FileReader fr = new FileReader(file);
    char[] c = new char[24];
    int len;
    while ((len = fr.read(c)) != -1){
      String str = new String(c,0,len);
      System.out.print(str);
    }
    fr.close();

复制文本文件

// 1.输入流对应的文件src 一定要存在,否则抛异常
    // 输出流对应的文件dest 可以不存在,执行过程由程序创建
    FileReader fr = null;
    FileWriter fw = null;
    try {
      File src = new File("hello.txt");
      File dest = new File("cphello.txt");

      fr = new FileReader(src);
      fw = new FileWriter(dest);

      char[] c = new char[24];
      int len;
      while ((len = fr.read(c))!= -1){
        fw.write(c,0,len);
      }
    }catch (Exception e){
      e.printStackTrace();
    }finally {
      if (fw !=null){
        fw.close();
      }if (fr != null){
        fr.close();
      }
    }

results matching ""

  No results matching ""